24 / 7 NONSTOP pohotovosť

Čistenie kanalizácie

Poradíme si s každou poruchou kanalizácie - či už je zanesená kamením, pieskom, bahnom, nánosmi tuku alebo inými predmetmi, prekážkami alebo nánosmi, ktoré znemožňujú voľný a plynulý odtok odpadovej vody. Okrem toho tiež preplachujeme a obnovujeme funkčnosť kanalizačného potrubia pri odovzdávaní stavieb investorovi.

S našou technikou dokážeme realizovať tak odsávacie, ako aj preplachovacie práce súčasne. Vyčistíme kanalizačné potrubie od priemeru DN 200 mm do DN 1000 mm, a to v akejkoľvek miere zanesenia. Naviac sme schopní dosiahnuť až niekoľkonásobne vyššieho pracovného výkonu vďaka realizácii vysokotlakového čistenia potrubia špeciálnym vozidlom MAN - Wiedemann & Reichhardt SUPER 2000. Toto vozidlo s vysokým sacím a vysokotlakovým výkonom nám umožňuje aj čistenie dlhých úsekov kanalizačných potrubí.

Špeciálne vozidlo MAN - Wiedemann & Reichhardt SUPER 2000 s funkciou recyklácie nasatej vody z kanalizácie nám umožňuje opätovné použitie nasatej vody pri ďalšom čistení. Ušetríte tak finančné náklady a čas potrebný na dovoz vody slúžiacej na preplach kanalizácie.

vozidlo na čistenie kanalizácie MAN - Wiedemann & Reichhardt SUPER 2000
Odpadová voda sa hromadí, odteká pomaly alebo neodteká vôbec?

Nadišiel čas na čistenie kanalizácie

Vykonávame nasledovné služby čistenia kanalizácie:
 • čistenie kanalizačných sietí miest a obcí,
 • čistenie kanalizačných prípojok budov,
 • čistenie dažďovej kanalizácie a vpustí,
 • frézovanie zvislej a ležatej kanalizácie,
 • čistenie odpadových kanalizácií rodinných domov,
 • čistenie kanalizácie v panelových domoch,
 • čistenie kanalizácie v priemyselných objektoch,
 • odstraňovanie tukových usadenín v kanalizačnom potrubí,

 • prerážanie upchávok kanalizačného potrubia,
 • frézovanie koreňov v kanalizačnom potrubí,
 • frézovanie usadenín v kanalizačnom potrubí,
 • čistenie areálovej kanalizácie,
 • odsávanie odpadovej vody a kalu z jímok, šácht a horšie dostupných miest,
 • odsávanie odpadových vôd a kalov z čistiarní odpadových vôd,
 • preventívne čistenie kanalizácie,
 • preplachovanie kanalizácie.

Časté prekážky v kanalizačnom potrubí

Pri našej práci sa najčastejšie stretávame s prekážkami v kanalizačnom potrubí ako nánosy štrku, piesku, bahna, stavebného materiálu, tukové inkrusty, prekážky organického pôvodu ako korene, konáre a lístie a tiež predmety používané v domácnostiach či v priemysle.

Čistenie silne zaneseného odpadového potrubia

Kanalizačné potrubie býva zanesené mastnotou, vodným kameňom a inými usadeninami. Na silne zanesené kanalizačné potrubie používame čistenie silným tlakom - metódu tiež nazývanú vysokotlakové čistenie kanalizácie.

Frézovanie kanalizácií a odpadových potrubí

Frézovanie sa využíva k odstráneniu pevných usadenín, koreňov v kanalizácii, prípadne stavebného materiálu usadeného v potrubí. Pri frézovaní je potrebná presná postupnosť jednotlivých frézovacích krokov. Proces frézovania je potrebné sledovať prostredníctvom monitorovacieho zariadenia v reálnom čase.

Výhody vysokotlakového čistenia

 • veľká sila čistenia a dostupnosť,
 • minimálne riziko poškodenia potrubia,
 • možnosť regulovania čistiacej sily pre čistenie starých kanalizácií alebo kanalizácií v zlom technickom stave,
 • možnosť vyčistiť kanalizáciu cez vonkajšiu šachtu.

24/7 - havarijná služba NONSTOP po celý rok

Cena čistenia kanalizácie

Cena čistenia kanalizácie závisí od miery a typu znečistenia, typu a priemeru odpadového potrubia, obtiažnosti čistenia a dĺžky čisteného úseku. Cenu čistenia kanalizácie určíme po telefonickom konzultácii alebo po obhliadke.

Vykonávame čistenie kanalizácií, kanalizačných sietí, kanalizačných prípojok budov, kanalizácií v priemyselných objektoch, čistenie areálovej kanalizácie, odsávanie odpadovej vody a kalov, preventívne čistenie a preplachovanie kanalizácie - krtkovanie cena.

Čistenie kanalizácií - západné Slovensko

Krtkovanie Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava.

Takto sme sa stali

úspešní

Politika kvality

Za našou spoľahlivou prácou sú roky skúseností. čítať viac

Naša stratégia

Vďaka špičkovej kvalite nášho vybavenia a šikovnému tímu sme schopní vyriešiť takmer každý problém. čítať viac

Sme tu pre vás

Kontaktujte nás